Görme Engelliler

Gelişim Görevleri

ANAOKULU ÇAĞI ÇOCUKLARININ  (3-6 YAŞ) GELİŞİM GÖREVLERİ

Sayın veli, gelişim görevi, çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminde; o yaşa özgü olmak üzere kazanması, başarması  gereken davranışları ifade eder. Bu yaşlardaki çocuklardan;

v  Konuşmayı, kavramları kullanmayı öğrenmesi,

v  Yürüme ve koşmayı (ayakla itme, vurma, fırlatma, yakalama, atlama, zıplama, sekme vb.) öğrenmesi,

v  Kaba  kas becerilerinin  gelişmesi, ince kas becerilerinin gelişmeye devam etmesi,

v  El-göz uyumunun  (koordinasyonunun)  başlaması ve gelişmeye devam etmesi,

v  Kendi öz bakım becerilerini (giyinme, yemek yeme, tuvalet kontrolü  vb.) yerine getirebilmesi,

v  Anne-babadan, fiziksel hareket anlamında bağımsızlaşmaya (özerklik) başlaması,

v  Merak, keşif isteğinde artma (girişimcilik), yaratıcılık, hayal gücünün gelişmesi,

v  Cinsiyet farklılıklarını öğrenme ve cinsel kimliğini kazanmaya başlaması,

v  Okuma yazmaya hazır duruma gelmesi beklenir.

 

ANAOKULU ÇAĞI ÇOCUKLARININ  (3-6 YAŞ) FİZİKSEL ve PSİKOMOTOR GELİŞİMİ

       Bu gelişim alanı, yaşa bağlı olarak bedendeki kasların, kemiklerin sinir sistemi ile motor becerilerin değişimi sürecidir.  Fiziksel gelişim, beden organlarında meydana gelen değişiklikleri,  psiko-motor gelişim ise zihin-kas uyumundaki gelişimi ifade eder.

  • Bedensel büyüme bebeklik dönemine göre biraz yavaştır (erkeklerde beden gelişimi, kızlarda ince kas becerilerinin gelişimi öndedir). Beden organlarının orantısı düzensizdir.
  • Kaba (genel) kas becerileri daha hızlı gelişir, bu becerilerde ustalaşırlar.
  •  İnce kas becerilerinde zorluk çekerler. El-göz uyumları henüz yetersizdir, fakat uyum süreci başlar.
  • Uzun süre aynı yerde oturamazlar. Konuşmayı, oynamayı, hareketliliği tercih ederler.
  • Dönemin sonuna doğru çocuğun sinir sistemi gelişimini tamamlar.  Zihin-kas koordinesi  ve  el-göz uyumu yeterli hale gelir. Artık, çocuk okuma-yazma öğrenmeye hazırdır.

 

NOT: Zihinsel ve kişilik gelişimi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır.

                                                                                         Zübeyde Hanım Anaokulu

                                                                                    Müdürlüğü